Ubezpieczenie uczniów

Ubezpieczenie NNW uczniów w roku szkolnym 2023/2024

Ubezpieczyciel: COMPENSA  - NNW Ubezpieczenie Szkolne V 184

(ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży)

Składka od ucznia – 56 zł

Polisa Typ: 184 nr 001062711 

Okres ubezpieczenia:  od  01.09.2023 r.  do 31.08.2024 r.

 

Dokumenty do pobrania:

- forma zgłoszenia

- zgłoszenie szkody

- ogólne warunki ubezpieczenia

- umowa