Historia szkoły

Szkoła Podstawowa nr 13 w Bełchatowie została utworzona 1 września 1990 r. Liczyła wówczas 494 uczniów klas 0-2, których nauczało 27 nauczycieli.

W maju 1992 roku została przeniesiona do nowoczesnego, przestronnego i wspaniale wyposażonego budynku, w którym znajdują się sale dydaktyczne, biblioteka, świetlica, pracownie informatyczne (wówczas jedyne w mieście) oraz blok sportowy z dwoma salami gimnastycznymi i pełnym zapleczem. Szkoła została wybudowana i wyposażona dzięki hojności "Elektrowni Bełchatów". W tym samym roku stała się także pełną szkołą z klasami 0 - VIII, w której uczyło się wówczas 2332 dzieci.

Od 31 maja 1996 roku szkoła nosi imię Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF.

W historii szkoły olbrzymią rolę odegrała niezwykle aktywna i zaangażowana postawa rodziców.Placówką kierowali lub kierują:

mgr Barbara Fesler - 1990-1992 - dyrektor,
1992-2010 - wicedyrektor
mgr
Małgorzata Czarnecka - 1992-2000 - dyrektor
mgr
Iwona Piekarska-Bąbol
- 1992-1997 - wicedyrektor
mgr Bogdan Pierszała - 1992-2015 - wicedyrektor
mgr Grażyna Skrzypińska - 1990-1992 - wicedyrektor
mgr Ewa Stępień - 1992 - 2000 wicedyrektor oraz 2000-2001 - p.o. dyrektora
mgr inż. Adam Jarząbek - 2001-2015 - dyrektor
mgr Ewa Biegańska - 2010-2017 - wicedyrektor

mgr Damian Nowak - od 2015-2019 - dyrektor
mgr inż. Leonard Siedziako - od 2015-2019 - wicedyrektor
mgr Urszula Dudek-Nitecka - od 2019 obecna dyrektor szkoły
mgr Renata Stolarczyk - od 2017-2023 - wicedyrektor 
mgr Joanna Mozdrzanowska - od 2017-2022 - wicedyrektor
mgr Irena Molenda - od 2019-2022 - wicedyrektor szkoły
mgr Kamila Pawłowska - od 2022-2022 - wicedyrektor szkoły
mgr Dorota Dekańska - od 2023 - obecna wicedyrektor
mgr Agnieszka Janowska - od 2023 - obecna wicedyrektor

 

Historia w pigułce:

  • 1990r. – powstanie szkoły w hotelu „Wisła”
  • 1992r. – przeniesienie placówki  do nowoczesnego i świetnie wyposażonego budynku  przy ul. Słowackiego 8, w którym funkcjonuje ona do dziś
  • 1996r. – nadanie szkole imienia UNICEF
  • 2002r. - utworzenie klasy z elementami pedagogiki Marii Montessori
  • 2003r. - uzyskanie tytułu „Szkoła  z klasą”
  • 2004r. - spotkanie szkół im. UNICEF
  • 2004r. - spotkanie z Rzecznikiem Praw Dziecka
  • 2008r. – powstanie klas integracyjnych
  • 2009r.-  obchody 20 rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka  - happening „Balony do nieba”