Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
 

14 października 2022 r. – Dzień Edukacji Narodowej (piątek)

31 października 2022 r. (poniedziałek)

2 listopada 2022 r. (środa)

2 maja 2023 r. (wtorek)

23, 24, 25 maja 2023 r. – egzamin ósmoklasisty (wtorek, środa, czwartek - egzaminy Ósmoklasisty)

9 czerwca 2023 r. (piątek po Bożym Ciele)