Język polski
Violetta Berg

Dorota Dekańska
Piotr Duraj
Justyna Gniewaszewska
Joanna Kostrzewska
Joanna Kościelska-Domańska 
Ewa Książczyk
Dorota Maćkowiak

Wioletta Stępień-Szczudło

Język angielski

Iwona Drygała

Joanna Kostrzewska
Beata Kowalczyk
Ilona Maślanka
Monika Olejniczak
Aleksandra Poninkiewicz
Ewelina Stefanek
Rafał Wieruszyński


Język niemiecki
Małgorzata Siekierska
Ewa Sudak-Malinowska

Historia

Dorota Maćkowiak
Wioletta Stępień-Szczudło
Monika Stępińska


Matematyka

Dorota Dekańska

Anna Dróżdż
Adam Jarząbek
Agnieszka Kasprzyk
Ewa Marczak
Renata Stolarczyk

Geografia
Ewa Janicka
Aleksandra Poninkiewicz

Biologia
Aleksandra Grzymska
Joanna Malicka

Chemia

Ewa Marczak

Fizyka
Iwona Urbaniak

Informatyka

Waldemar Domińczyk
Magdalena Łagiewska
Joanna Mozdrzanowska

Paweł Muszyński


Technika

Beata Bartosiak
Joanna Mozdrzanowska

Plastyka

Beata Bartosiak
Ilona Maślanka

Muzyka
Waldemar Domińczyk
Gabriela Wionczyk

WOS
Ewa Książczyk

Wychowanie fizyczne

Jolanta Biniek
Agnieszka Kęsy

Arkadiusz Kwiatkowski
Adam Madera
Joanna Malicka
Paweł Muszyński
Tomasz Wojciechowski

Edukacja dla bezpieczeństwa
Paweł Muszyński

Religia

ks. Patryk Madejczyk
Jolanta Pawlak
Ewelina Zgoda

Wychowanie do życia w rodzinie

Sandra Antoszczyk

Edukacja wczesnoszkolna i klasy 0
Ann
a Cieślak
Elżbieta Grzegorska-Kwaśniewska
Dorota Karaś
Magdalena Kępińska
Anna Kwiatkowska
Joanna Latosińska
Magdalena  Łagiewska
Agata Malinowska

Izabela Stępińska
Marzena Stężała
Gabriela  Szybalska
Magdalena Wędzik-Kępa
Sylwia Węglewska
Anna Węgrzynowska


Pedagog szkolny

Dominika Kieruzal
Joanna Kowalska
Mariola Parzyńska

Pedagog specjalny
Marzena Rzempała

Psycholog szkolny
Marta Rolof-Pawluczuk

Logopeda

Agata Rychlewska

Doradztwo zawodowe
Magdalena Maciaszczyk


Biblioteka szkolna

Barbara Bagińska
Justyna Gniewaszewska
Aneta Maślanka 
Edyta Nagocka
Beata Pietrzak

Świetlica

Anna Kierach
Magdalena Kotala
Ewa Sudak-Malinowska
Robert Siewier
Anna Wiszowata
Marzena Włodarczyk

Nauczyciel wspomagający
Sandra Antoszczyk
Violetta Berg
Magdalena Gemborys 
Marzena Kaczor
Dominika Kieruzal
Beata Kowalczyk
Anna Kwiatkowska
Magdalena Maciaszczyk
Dorota Maćkowiak
Iwona Major-Skrodzka
Irena Molenda
Edyta Nagocka
Marzena Pikulska
Kamila Piotrowska
Alicja Chudzik