Rok szkolny 2021/2022

 
1. POLA SIEKIERSKA- Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego
2. IWO ŚLUSARCZYK – Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
3. PIOTR SMEJDA- Sekretarz
    
       Członkowie Zarządu:
       
Kaja Bartosik
          Michalina Wójtowicz
          Oliwier Stępień
          Małgorzata Sowińska
 

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są

p. Magdalena Gemborys, p. Ewa Marczak, p. Małgorzata Siekierska, p. Ewa Janicka