DYREKCJA  SZKOŁY

mgr Urszula Dudek-Nitecka – dyrektor szkoły

mgr Renata Stolarczyk - wicedyrektor

mgr Kamila Pawłowska - wicedyrektor    

 

..............................................................................................................................................