DYREKCJA  SZKOŁY

mgr Urszula Dudek-Nitecka – dyrektor szkoły

mgr Dorota Dekańska - wicedyrektor

mgr Agnieszka Janowska - wicedyrektor    

 

..............................................................................................................................................