Sekretarz szkoły
Marzena Urbańska

Główny księgowy
Marta Nawrot - Filipek


Starszy specjalista d/s płac

Magdalena Jagusiak

Starszy specjalisty d/s kadr
Agata Ciszewska

Kierownik gospodarczy
Jadwiga Matyśkiewicz

 Pracownicy obsługi

23 osoby, w tym:

Woźne - 2 osoby

Szatniarze - 1 osoba

Konserwator - 2 osoby

Robotnik do prac ciężkich - 1

Sprzątaczki - 16 osób

Pomoc nauczycieli - 1

 

................................................................................................................................................