Artykuły

Od września w naszej szkole realizowany był projekt ekologiczny dzięki współfinansowaniu zadań przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i Urząd Miasta Bełchatowa.


Koszt podjętych działań ogółem - 19730,00zł
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi - 18000,00zł
Dotacja z funduszy Miasta Bełchatowa - 1730,00zł

Dotację przeznaczono na:

 • zakup pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczej,
 • zakup projektora multimedialnego,
 • organizację konkursów o tematyce ekologicznej,
 • organizację wycieczek ekologicznych.

Autorkami projektu są nauczycielki przyrody Bożena Konieczna i Barbara Con. Do realizacji zadań projektu aktywnie włączyły się również panie Beata Pietrzak, Maria Walczak, Elżbieta Rzymska i Joanna Mozdrzanowska.

W ramach zadania:

 • opracowano projekt pracy w zakresie edukacji ekologicznej
 1. opracowano Kodeks Młodego Ekologa
 2. cykl zajęć dydaktycznych i przedsięwzięć z zakresu ekologii i ochrony środowiska
 • założono warsztat pracy Młodego Ekologa
 1. powołano Szkolne Koło Młodego Ekologa
 2. utworzono na holu szkoły "Zielony Kącik Młodego Ekologa"
 3. Przeprowadzono całoroczną zbiórkę surowców wtórnych z udziałem Młodych Ekologów
 4. w pracowni przyrodniczej założono mini laboratorium
 • zorganizowano wycieczki
 1. "Brunatno złoto naszego regionu" - wycieczka do Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie
 2. wycieczka do Elektrowni Bełchatów
 3. wycieczka do oczyszczalni ścieków w Bełchatowie i do Eko-Regionu połączona z prelekcją na temat funkcjonowania oczyszczani ścieków i zasad segregowania śmieci
 4. "Święte Ługi" - wycieczka połączona z zajęciami edukacyjnymi na ścieżce dydaktycznej o tematyce leśno-ekologicznej
 5. wycieczka do Arboretum w Rogowie i do Muzeum Drewna połączona z lekcją o tematyce przyrodniczej (zdjęcia w galerii szkolnej)
 6. wycieczka do ZOO w Łodzi - prelekcja i zajęcia edukacyjne
 7. wycieczka do leśniczówki Borowiny - zajęcia w izbie edukacyjnej, poznanie różnych form ochrony i pielęgnacji lasu
 • przeprowadzono konkursy, ankiety, spotkania
 1. "Zostanę Strażnikiem Przyrody" - uczniowie klas III - VI SP nr13
 2. Szkolny Festiwal Piosenki Przyrodniczej i Ekologicznej - Przedszkole Samorządowe nr 2, Przedszkole Samorządowe nr 5, uczniowie klas 0 - III z SP nr 8 i SP nr 13
 3. Konkurs wiedzy o różnorodności lasu - uczniowie klas V - VI SP nr 13
 4. Test wiedzy o ekologii i ochronie środowiska -
  uczniowie klas IV - VI SP nr 13
 5. ankieta na temat "Czy moja rodzina żyje w zgodzie z przyrodą?" - uczniowie SP nr 13
 6. konkursy z serii "Zabawy śmieciami" -
  uczniowie klas 0 - VI SP nr 13
 7. uroczysty apel rozpoczynający realizację programu - uczniowie SP nr 13
 8. podsumowanie projektu - spotkanie z udziałem aktywnych uczestników projektu i środowiska lokalnego