Artykuły

Najlepsi Uczniowie w roku szkolnym 2010/2011
Uczniowie nominowani z poszczególnych klas:

Klasy 4
Marta Gołębiowska – klasa 4a
Marta Nowacka – klasa 4b
Iza Retek - klasa 4b
Tomasz Skrzypiński - klasa 4c
Julia Głowacka - klasa 4c

Klasy 5
Marcin Kula – klasa 5a
Klaudia Komicz - klasa 5b
Katarzyna Kaczmarska - klasa 5c
Łukasz Jędrzejczak - klasa 5c

Klasy 6
Mikołaj Kubik – klasa 6a
Anna Pabich - klasa 6a
Kinga Bernacka - klasa 6b
Aleksandra Palusińska - klasa 6b
Daniel Pająk - klasa 6c
Szymon Markowiak - klasa 6cLaureatami zostali i otrzymali tytuł Najlepszego Ucznia Szkoły Podstawowej nr 13 im. UNICEF w Bełchatowie:

Marta Gołębiowska
Klaudia Komicz
Kinga Bernacka

GRATULUJEMY!