Dziś jest: niedziela, 25.01.2015
Home
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Mozdrzanowska   
wtorek, 28.10.2014

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

zimowa pomoc dla zwierząt pt. OCHRONA PRZYRODY

Celem konkursu jest zwiększanie świadomości dzieci na temat świata przyrody jego zagrożeń i pomocy ze strony ludzi. Świat przyrody jest naszym wspólnym dobrem i należy o niego dbać i szanować.

Konkurs organizowany jest pod patronatem Nadleśnictwa Bełchatów.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie SP13,  będą oceniani w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III  i  klasy IV-VI.
 2. Technika : materiały i technika wykonania dowolna ( prace mogą być malowane, rysowane, wycinane, wyklejane; kolaż, papieroplastyka, techniki łączone itp. itd.- elementy w pracach naklejanych mają być dobrze umocowane, umożliwiające ekspozycję pracy).
 3. Każdy uczestnik  może dostarczyć tylko jedną pracę w dowolnym formacie, praca ma mieć opis na odwrocie zawierający: nazwisko, imię, klasę, wiek.
 4. Prace składamy u p. Marzeny Pikulskiej (sala 18 lub świetlica) ewentualnie u pań wychowawczyń  (klasy I-III)  w nieprzekraczalnym terminie do 11 lutego 2015r .
 5. Prac  NIE WYKONUJĄ RODZICE tylko uczniowie.

NAGRODY:

1. Organizator powoła jury, które przyzna dyplomy i indywidualne nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca w kategoriach:

 • klasy I – III
 • klasy IV-VI
2. Prace z miejsc I-V zostaną wysłane na konkurs do Nadleśnictwa Bełchatów.

Marzena Pikulska ......

 

"Maleńka Miłość, wielki Dar..." - taki tytuł nosiło przedstawienie jasełkowe, które zostało zaprezentowane naszej szkolnej społeczności w dniu 19 grudnia 2014 roku. Wystawili je uczniowie klasy 4a pod opieką p. Joanny Domańskiej. Przesłanie, które miała nieść inscenizacja, zawarte było w zwykłych, ale jakże mądrych słowach ks. Jana Twardowskiego, dotyczących miłości do drugiego człowieka. Atmosferę zbliżających się świąt Bożego Narodzenia podkreślały kolędy i nastrojowe piosenki w wykonaniu solistów i całej klasy czwartej.

Piękna dekoracja, będąca zasługą p. Marzeny Pikulskiej, dopełniała świątecznego klimatu. Dziękujemy rodzicom uczniów klasy 4a za przygotowanie strojów młodych aktorów.
(jkd) ...

 

DZIECKO SWOJE PRAWA MA!  DZIECKO SWOJE PRAWA ZNA!


Z okazji 25. rocznicy uchwalenia KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA 12 grudnia odbył się w naszej szkole apel. W zabawnych scenkach „domowych”  i „podwórkowych” uczniowie klas czwartych przypomnieli o tym, że każde dziecko ma swoje prawa, które powinny być respektowane przez wszystkich, zarówno dorosłych, jaki dzieci. Piękna kolorowa scenografia, świetna oprawa muzyczna i wesoły taniec rozbawiły całą społeczność szkolną,a każdy uczeń miał możliwość zapoznania się z historią Konwencji i jej faktyczną realizacją. Nad całością przedstawienia czuwała pani Elżbieta Rzymska.

(jkd) ,,,

 

UWAGA RODZICE!

Karta Rodziny w bieżącym roku uległa zmianie. Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania i wydawania Bełchatowskiej Karty Rodziny oraz Karty Dużej Rodziny dostępne są na stronie Miasta Bełchatowa www.belchatow.pl. Szczegóły na temat Programu Karta Dużej Rodziny można uzyskać na stronie www.rodzina.gov.pl.

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina
http://www.belchatow.pl/index.php/2013-07-10-05-57-13/dla-seniorow/belchatowska-karta-rodziny
http://www.belchatow.pl/index.php/2013-07-10-05-57-13/rodzina-zdrowie-pomoc-spoleczna/rodzina/169-karta-duzej-rodziny

 


Wyniki szkolnego konkursu plastycznego

"MAGIA ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA"

11 grudnia zakończył się  świąteczny  szkolny konkurs plastyczny. Napłynęło mnóstwo prac wykonanych różnymi technikami. Do oceny prac zebrała się sześcioosobowa komisja konkursowa. Komisja wybrała najciekawsze prace i przyznała nagrody w trzech kategoriach wiekowych:

klasa IV  "Moje wymarzone Święta"
I miejsce - Jakub Miecznikowski
II miejsce - Nina Hertel
III miejsce - Julia Górna

klasa V  "Bożonarodzeniowe Anioły"
I miejsce - Lena Chmiel
II miejsce - Zuzanna Pikulska
III miejsce - Alicja Wojnar

klasa VI  "Szopka Betlejemska"
I miejsce - Aleksandra Walus
II miejsce - Karolina Skurnica
III miejsce - Zuzanna Mizerska


Nagrody za prace zostały zakupione z funduszy  Komitetu Rodzicielskiego, za co bardzo dziękujemy w imieniu uczniów.

 

 

UWAGA RODZICE!

Przypominamy, że w dniach 2 i 5 stycznia 2015r. w naszej szkole nie ma zajęć lekcyjnych. Dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w tych dniach, mogą skorzystać z zajęć świetlicowych w godz. 7.00 – 16.00.
Ponadto informujemy, że w okresie przerwy świątecznej jest możliwość zorganizowania zajęć opiekuńczych w świetlicy pod warunkiem
zgłoszenia takiej potrzeby przez zainteresowanych rodziców  do 17 grudnia 2014r. w świetlicy szkolnej.


 

 

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY:

„MAGIA ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA”

 

 

Konkurs podzielony jest na trzy kategorie wiekowe:

 1. 1. MOJE WYMARZONE ŚWIĘTA – temat prac dla klas IV

Prace w formacie A3, materiały dowolne, technika wykonania dowolna płaska lub półpłaska (np.kolaż) umożliwiająca powieszenie prac na tablicy

 1. 2. BOŻONARODZENIOWE ANIOŁY –temat prac dla klas V

materiały dowolne, technika prac dowolna, wielkość anioła 20 cm lub więcej, anioły wykonane w 3D muszą mieć możliwość powieszenia (konieczne dobrze umocowane zawieszki)

UWAGA uczniowie z klasy Va mogą wybrać tę kategorię lub wybrać temat prac obowiązujący klasy IV.

 1. 3. SZOPKA BOŻONARODZENIOWA – temat prac dla klas VI

Format prac A3, kolaż, materiały dowolne.

Proszę nie wykonywać szopek wolnostojących.

*Na każdej pracy w niewidocznym dla komisji miejscu (np. z tyłu) ma być umieszczone imię, nazwisko i klasa ucznia wykonującego pracę

*Prace należy oddać do dnia 10.XII do sekretariatu lub do p. M. Pikulskiej

*Każda praca zakwalifikowana do udziału w konkursie premiowana jest dodatkową oceną 6 z plastyki, laureaci w swoich kategoriach otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe

*Wszystkie prace zakwalifikowane do konkursu zostaną wyeksponowane na II piętrze.

* Gotowe elementy wykorzystane do wykonania prac mogą spowodować ich słabszą ocenę

 


Wyniki konkursu recytatorskiego

klasy 0 – I

I miejsce Marcel Zgoda kl. Ic „Spóźniony słowik”

I miejsce Julia Kladt kl. Ie „ Szły raz myszki”

II miejsce Ilona Krasoń kl. 0b „Sklep dla żab”

III miejsce Emil Stępień kl. Ie „Dżoncio”

Wyróżnienie Jaś Wojnar kl. 0c „Marzenie”

klasy II – III

II miejsce Gabrysia Kruk kl. IIc „Żuraw i czapla”

III miejsce Ania Kostusiak kl. IIIb „Kwoka”

Wyróżnienie Maja Kosik kl. IIIa „Psie smutki”

Wyróżnienie Sandra Romaniszyn kl. IIIa „Żaba”

 


6 listopada tego roku był niewątpliwie miłym dniem dla uczniów naszej szkoły, którzy są miłośnikami zwierząt. Gościliśmy tego dnia pana Piotra Burczyka, lekarza weterynarii, z jego domowymi czworonogami: dwoma psami i sympatycznym rudym kotkiem.

W czytelni szkolnej zebrali się wybrani z każdej klasy uczniowie, którzy wcześniej głosem serca odpowiedzieli na zbiórkę karmy i innych rzeczy niezbędnych mieszkańcom schroniska dla zwierząt w Zdzieszulicach. Pan doktor ciekawie opowiadał i bardzo cierpliwie odpowiadał na liczne pytania słuchaczy. Uczniowie mogli również obejrzeć ciekawą prezentację o zwierzętach, a niektórzy mieli okazję wczuć się w rolę weterynarza.

 

23 października 2014r. o godzinie 900 uczniowie klas Ia, Ib, Ic, Id i Ie w poczuciu wielkiej powagi i odpowiedzialności złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowani na pełnoprawnych uczniów naszej szkoły.

Nad przebiegiem uroczystości czuwały wychowawczynie pierwszoklasistów: Ia – E. Grzegorska-Kwaśniewska, Ib – D. Karaś, Ic - A. Wiszowata,  Id – B. Wróblewska, Ie - M. Kotala. Spotkaniu towarzyszyła radosna atmosfera. Każdy uczeń miał możliwość zaprezentowania się w krótkim występie  artystycznym, który podziwiali i nagradzali gromkimi brawami licznie zgromadzeni rodzice, dyrekcja szkoły oraz zaproszeni goście.

W uroczystości uczestniczył także Prezydent Miasta Bełchatowa p. Marek Chrzanowski, który oprócz słów uznania, jakie skierował w stronę dzieci, nauczycieli i rodziców, każdego pierwszaka obdarował drobnym upominkiem.

„Samych piątek i humoru dużo” najmłodszym - życzyli przedstawiciele uczniów starszych klas. Również rodzice pierwszoklasistów wyrazili swoją wdzięczność dziękując dyrekcji i nauczycielom za trud i cierpliwość , a swoim pociechom - życzyli powodzenia w szkole.

Po ślubowaniu, z dyplomem pasowania w ręku i uśmiechem na twarzy, uczniowie przeszli do swoich klas, gdzie czekał na nich słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców oraz upominki od kolegów i koleżanek z klas drugich.

 

 

Szanowni Państwo.

Wszystkim, którzy wyrazili poparcie głosując na nasz projekt zgłoszony w ramach II Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa pod nr 41 - "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego"

serdecznie dziękujemy!


 

W dniu 13 października 2014 roku odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, którą przygotowały klasy 2c (dla klas 0-III) pod kierunkiem p. Gabrieli Szybalskiej i klasa 5d (dla klas IV-VI) pod kierunkiem p. Aleksandry Poninkiewicz.

Podczas uroczystości nie zabrakło życzeń, kwiatów ,muzycznych dedykacji oraz specjalnych odznaczeń przyznanych przez społeczność uczniowską klasy 5d. W tym roku Orderami Uśmiechu nagrodzono całą dyrekcję szkoły. Oczywiście zgodnie z tradycją odznaczeni musieli wypić sok z cytryny i mimo to uśmiechnąć się serdecznie.

W programie artystycznym przygotowanym przez klasę 5d nie zabrakło dobrego humoru. Uczniowie przedstawili na wesoło kilka scenek z życia szkoły pt „Lekcje wytrzymałości”. Natomiast uczniowie klasy 2c swoją wdzięczność za trud, cierpliwość, wyrozumiałość i wychowanie wyrazili w wierszach, piosenkach i tańcach. W humorystyczny sposób zaprezentowali scenki z życia klas. Na zakończenie zaśpiewali tradycyjne 100 lat dla wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły.UNICEF - akcja pomocy dzieciom

z Sudanu Południowego

W tym roku szkolnym nasza szkoła dołącza do akcji organizowanej przez UNICEF Polska. Projekt ten realizowany  jest na CAŁYM ŚWIECIE i nosi nazwę

WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA.


W ramach akcji uczniowie będą przygotowywali charytatywne szmaciane laleczki UNICEF. Laleczki te są niezwykłe, bo symbolizują pomoc uczniów dla najbardziej potrzebujących dzieci na świecie.  Każda z nich będzie miała swoją tożsamość. Dzieci same wybiorą dla zrobionej przez siebie laleczki kraj pochodzenia, kolor skóry, strój, a także imię i wiek, które umieszczą w specjalnym „akcie urodzenia”. Laleczki zostaną zlicytowane podczas zorganizowanych w szkole wydarzeń, imprez, festiwali etc.

Cena wywoławcza jednej laleczki wynosi 10zł.

Jest to kwota, która umożliwia zaszczepienie w Sudanie Południowym 1 dziecka przeciwko najważniejszym chorobom wieku dziecięcego, a tym samym uratowanie mu życia.

Etapy projektu:

 1. Podróż przez kontynenty – dzieci podczas zajęć lub w formie pracy domowej wybierają kraj, z którego będzie pochodziła ich laleczka i zbierają o nim i jego mieszkańcach jak najwięcej informacji: o zwyczajach, kulturze, geografii etc.
 2. Przygotowanie laleczek przez uczniów – uszycie takiej laleczki jest niezwykle proste - w oparciu o wykrój wysłany przez UNICEF dzieci przygotowują swoje własne charytatywne laleczki, które ubiorą i przyozdobią w sposób odpowiadający kulturze kraju, który wcześniej wybrały.
 3. Licytacja laleczek w szkole – podczas specjalnego wydarzenia odbędzie się licytacja laleczek ( w przypadku naszej szkoły- specjalna aukcja ) Każdy będzie mógł wybrać laleczkę, zaopiekować się nią, a jednocześnie uratować życie prawdziwemu dziecku z Sierra Leone przekazując na ten cel wylicytowaną kwotę.
 4. Konkurs na najbardziej oryginalną laleczkę- każda szkoła realizująca projekt, będzie mogła wziąć udział w konkursie na najbardziej oryginalną laleczkę.

Po wykroje do laleczek prosimy zgłaszać się po 15 listopada do opiekuna Samorządu – pani Aleksandry Poninkiewicz.

 

Pomóżmy dzieciom!!!

 

 

Wizyta w bibliotece

W ubiegły piątek, 10 października, obie klasy czwarte wyruszyły na podbój MiPBP (dla niewtajemniczonych: Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej). I to wcale nie do znanego wszystkim „Gwarka”, ale do głównej siedziby na ulicy Kościuszki. Okazją do tej wizyty było spotkanie z pisarzem, panem Marcinem Pałaszem, autorem książek dla dzieci. Pogoda sprzyjała spacerowi, humory wszystkim dopisywały, a na dodatek od połowy drogi towarzyszył nam... mały, czarny kundelek, który wyraźnie zaprzyjaźnił się z niektórymi uczestnikami wycieczki. To on właśnie pomógł w nawiązaniu bliskich kontaktów z panem pisarzem, bo stał się tematem rozmowy z nim jeszcze przed wejściem do biblioteki.

Okazało się bowiem, że pan Pałasz ma także ukochanego psa - Elfa, którego podobiznę dumnie nosi na koszulce. Tenże Elf jest także bohaterem kilku jego utworów. Spotkanie wielokrotnie przerywane było salwami śmiechu, autor zmagał się z lawiną pytań, a po niezwykle ciekawych opowieściach o swoich książkach długo jeszcze składał autografy na zakupionych przez wielu uczniów egzemplarzach.


Joanna Domańska, Elżbieta Rzymska .

 

 

Tańce, hulanki, swawole w naszej kochanej szkole!

Z okazji Dnia Chłopaka, 30 września,  odbyła się w naszej szkole dyskoteka. Przy wtórze całkiem „tanecznej” muzyki bawili się uczniowie klas 4 - 6. Dla czwartoklasistów była to pierwsza tego typu „imprezka”.   Wszyscy z zapałem  wywijali na parkiecie. Samorząd Uczniowski przygotował kilka konkursów, do których stanęli najodważniejsi. Okazało się, że nasi chłopcy umieją  pięknie prosić dziewczynki do tańca, wcale nie jest łatwo ich rozśmieszyć, no i potrafią sami także zaprezentować się w tańcu indywidualnym. A na dodatek całkiem nieźle radzą sobie z chóralną recytacją. Z niecierpliwością czekamy na kolejne zabawy. Może znów uda im się czymś nas zaskoczyć?

(jkd)  .


 

„POMOC DLA POTRZEBUJĄCYCH”


Prosimy o udział w zbiórce artykułów szkolnychartykułów chemicznych oraz produktów żywnościowych o przedłużonym terminie ważności, które zostaną przekazane dla najbardziej potrzebujących.

Akcja prowadzona jest przez Ośrodek Wsparcia Rodziny działający przy Parafii Zesłania Ducha Świętego w Bełchatowie.

Artykuły można przekazywać do świetlicy szkolnej.

Za pomoc dziękujemy!

 

Szanowni Państwo!

Bardzo proszę o włączenie się w kampanię „Przekaż ciepło” polegającą na zbiórce elektrośmieci (pralki, lodówki, telewizory, komputery, sprzęt AGD, świetlówki, telefony, sprzęt audio). Środki pozyskane ze sprzedaży odpadów elektrycznych zasilą fundusz pomocowy, którego celem jest pomoc najbiedniejszym. Organizatorem akcji jest Caritas Archidiecezji Łódzkiej, a miejscem zbiórki zużytego sprzętu jest teren Parafii p.w. Zesłania Ducha św. w Bełchatowie, gdzie został ustawiony specjalny kontener.

Z góry serdecznie dziękuję za udział w akcji.

Z poważaniem      .

Adam Jarząbek      .


W sobotę 27 września odbyły się Mistrzostwa Bełchatowa w sztafetowych biegach przełajowych.

Dziewczęta z naszej szkoły w składzie: Zuzanna Pająk, Julia Bzdon, Aleksandra Walus, Aleksandra Fronczak, Wiktoria Warnecka, Sara Rabenda, Magdalena Marzec, Julia Kowalska, Maria Poninkiewicz, Maria Kołodziejczyk, Aleksandra Gawin                i Julia Walczak zajęły I miejsce.

Chłopcy w składzie: Jakub Wierzbicki, Tomasz Grzelak, Kamil Malec, Dawid Tumanyan, Dominik Radziszewski, Bartłomiej Trzeboński, Jarosław Trzeboński, Norbert Kubik, Adam Patrzyk, Filip Poninkiewicz, Filip Patek i Maciej Chycki           zajęli II miejsce.


Obie drużyny uzyskały awans do zawodów powiatowych. Opiekunami naszych sportowców byli p. Agnieszka Kęsy i p. Tomasz Wojciechowski.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

 

 

 

W dniu 18 września 2014 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Oto ich wyniki:

Prezydium SU - Oliwia Kępa, Lena Chmiel, Klaudia Selerowicz, Gustaw Stemplewski.
Pozostali członkowie: Wiktor Zawadzki, Paulina Włodarczyk, Kacper Wiącek, Natalia Hertel, Aleksandra Gawin, Oliwia Rechenek.

Poczet sztandarowy tworzą: Julia Dyderska, Natalia Hertel, Zuzanna Pająk, Klaudia Selerowicz oraz chorąży: Damian Jabłoński, Gustaw Stemplewski, Kacper Wiącek.

 

 

Biblioteka szkolna zaprasza do udziału w konkursie afiszowym pod hasłem „Czy znasz swoje miasto”.

Zasady udziału i ekspozycja na tablicy, na holu przed biblioteką.

Odpowiedzi na  kuponach konkursowych należy oddać do                        7 października, do biblioteki.

Rozstrzygnięcie konkursu 10 października.

Zapraszamy do udziału.

 

 

 

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY PAPIER W ROLI GŁÓWNEJ

pt. „PŁASKO RZEŹBIONY”

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie!

Szczegółowe informacje znajdziecie w zakładce KONKURSY

  

We wrześniu uczniowie z naszej szkoły brali udział w projekcie  ekologiczno-artystycznym zorganizowanym dla dzieci z województwa łódzkiego KOLOROWA LOKOMOTYWA LATO 2014 - NA ZIELONYM SZLAKU. Celem trzydniowych zajęć  było zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej oraz  wiedzy i umiejętności w zakresie twórczości ekologiczno-artystycznej.

Uczestnicy projektu z Bełchatowa odkrywali ciekawe miejsca w Załęczańskim Parku Krajobrazowym, gdzie swoje impresje zarejestrowali wykorzystując farby, aparaty fotograficzne i znalezione elementy przyrody. Wycieczka nad Żabi Staw zaowocowała obfitymi zbiorami grzybów i tataraku. W starych kamieniołomach i wyrobiskach po eksploatacji wapienia, dzieci mogły obejrzeć ciekawe przekroje geologiczne, a także znaleźć liczne skamieliny, w tym m.in. amonity.

Dzieci wzięły także udział w warsztatach ze sztuki  ludowej i rękodzieła, w których przyroda jest podstawowym źródłem inspiracji i tworzywem pracy twórczej.  W czasie warsztatów wykonywali ekologiczną biżuterię, kwiaty z bibuły, łowickie wycinanki oraz rzeźbili w drewnie . Te warsztaty odbyły się w MCK Bełchatów.

Natomiast w Parku Wzniesień Łódzkich (Łagiewniki) przy okazji gry terenowej zobaczyli jak dobrze można bawić się jednocześnie ucząc. Gratką była jazda konna, dzięki współpracy z Centrum Zarządzania Szlakiem Konnym.

Po  spotkaniach ekologiczno-artystycznych odbędą się 3 konkursy na najlepsze prace zainspirowane całym cyklem zajęć  z projektu KOLOROWA LOKOMOTYWA.

Marzena Pikulska .

Zdjęcia w GALERII

 


 

Wakacji nadszedł kres…

1 września rozpoczęliśmy w „Trzynastce” nowy rok szkolny.  Uroczystą inaugurację,   w której uczestniczyli uczniowie, dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice, uświetniła krótka część artystyczna przygotowana przez uczniów klasy 2a pod kierunkiem p. Anny Cieślak (dla klas młodszych) oraz uczniów klasy 5c pod kierunkiem p. Joanny Mozdrzanowskiej (dla klas IV – VI). W ten szczególny dzień zaszczycił swoją obecnością naszą szkołę wyjątkowy gość - Prezydent Miasta Bełchatowa p. Marek Chrzanowski, który życzył zgromadzonym uczniom samych sukcesów w nauce i wzorowych świadectw na koniec roku szkolnego.  Dyrektor szkoły P. Adam Jarząbek  szczególnie gorąco przywitał tych, którzy po rzaz pierwszy  wkroczyli w mury  „Trzynastki” i uczęszczać będą do klas zerowych oraz pierwszych.

My dołączamy się do życzeń Pana Prezydenta.  Życzymy Wam, drodzy Koledzy i Koleżanki,  sił oraz zapału do pracy, a także radości ze zdobywania nowych wiadomości i umiejętności.

Powodzenia!

Uczniowie klasy 2a i 5c   .

 

 

Poprawiony: środa, 07.01.2015
 

Następne wakacje za

czyli 26 czerwca 2015r.

PROJEKTY EDUKACYJNE
copyright © Szkoła Podstawowa nr 13
Stworzone dzięki Joomla!.