Sekretarz szkoły
Marzena Urbańska


Główny księgowy
Marta Nawrot-Filipek


Kierownik gospodarczy

Magdalena Łagiewska


Specjalista d/s ekonomicznych

Magdalena Jagusiak

 Pracownicy obsługi

16 osób, w tym:

Woźne - 2 osoby

Szatniarze - 2 osoby

Robotnik do prac ciężkich - 1 osoba

Konserwator - 1 osoba

Sprzątaczki - 10 osób

 

................................................................................................................................................