Sekretarz szkoły
Marzena Urbańska

Główny księgowy
Marta Nawrot-Filipek

Starszy specjalista d/s płac

Magdalena Jagusiak

p.o. specjalisty d/s kadr
Agata Ciszewska

Kierownik gospodarczy
Magdalena Łagiewska

Starszy referent d/s administracyjnych
Anna Zawadzka

 Pracownicy obsługi

16 osób, w tym:

Woźne - 2 osoby

Szatniarze - 2 osoby

Konserwator - 2 osoby

Sprzątaczki - 10 osób

 

................................................................................................................................................