Zastępstwa

Zastępstwa w dniu 30.05.2023r. /wtorek/

p. J. Gniewaszewska

p. E. Zgoda

p. M. Kaczor

3. 8f – A. Kęsy, wych. fiz.

3. 1b – M. Kępińska, 123

 

4. 8f – biblioteka, A. Maślanka

4. 1c – A. Cieślak, 110

 

5. 4a – wyjście do MCK

5. 4b – wyjście do MCK

5. 1a – wycieczka

p. E. Książczyk

p. T. Wojciechowski

p. I. Maślanka

3. 8e – A. Kwiatkowski, wych. fiz.

 

 

4. 6c – wycieczka

 

 

5. 8f – A. Dróżdż za 5b, mat., 303

6. 5a – do domu

5. 1c – do domu

6. 6c – wyjście do MCK

7. 7ab – do domu

6. 5b – wyjście do MCK

p. P. Duraj

p. S. Kasprzyk

p. I. Drygała

1. 6b – zgodnie z planem

1. 8b – na 8.55

1. 4b – B. Kowalczyk za 2d, j. ang., 12

2. 6b – zgodnie z planem

2. 8e – M. Maciaszczyk, dor. zaw., 317

2. 4c – B. Kowalczyk za 2b, j. ang., 12

3. 5a – B. Kowalczyk, j. ang., 310

3. 4a – M. Stępińska, hist., 317

3. F. M. – z klasą 4d, A. Madera

4. 6a – J. Biniek, wych. fiz.

4. 4b – wycieczka

4. F. M. – z klasą 4d, B. Bartosiak

5. 4d – J. Malicka za 6c, wych. fiz

5. 7b – zgodnie z planem

 

p. W. Stępień-Szczudło

p. R. Wieruszyński

 

3. 5c – A. Poninkiewicz, geogr., 127

1. 7b – E. Stefanek za 2d, j. ang., 19

 

4. 8b – A. Poninkiewicz, j, ang., 127

2. 7b – M. Gemborys za I. Ś., plast., 19

 

5. 8d – D. Maćkowiak za 6b, hist., 27

3. 8c – M. Gemborys, godz. wych., 19

 

6. 8c – D. Maćkowiak, j. pol., 27

 

 

7. W. M. – do domu

 

 

Kl. 1a – wycieczka 10.45-14.25

Kl. 2b, 2c – wycieczka do Wrocławia

Wyjście do MCK Giganty Mocy pod opieką wychowawców na prelekcję „Bezpieczne wakacje”:

  • 1e, 2a, 2d, 3c – w godz. 8.00-10.35
  • 0 – w godz. 9.00-11.30
  • 4a, 4b, 5b, 6b, 6c – w godz. 11.30-14.00

Dyżury za nieobecnych nauczycieli pełnią nauczyciele zastępujący.